Poděkování návštěvníkům chrámu Zvěstování Páně ve Šternberku

Poslechové studio Morfeus, které vedle nabídek poslechu a nahrávek vlastní tvorby provozuje exkurze do místního chrámu, děkuje touto cestou všem návštěvníkům za jejich účast.

Exkurze se začaly provozovat ve spolupráci s Římskokatolickou farností od června roku 1998 a do konce ledna roku 2000 bylo vybráno přes 15000 Kč na opravu a údržbu královského nástroje - varhan (více než 1500 návštěvníků).

Největší podíl na vybrané částce mají nejen žáci 2. až 9. tříd II. a III. ZŠ ve Šternberku, kteří se zúčastnili akce v červnu minulého roku, ale i žáci několika tříd ze ZŠ v Uničově a ZŠ Komenium v Olomouci z řad letošních návštěvníků. Zbývajícími návštěvníky byli studenti místních středních škol s několika desítkami studentů z USA, Španělska, Portugalska, Indie, Německa a dalších zemí. Také několik desítek návštěvníků z tuzemských zájezdů a zájezdu z Holandska shlédlo interiér chrámu Zvěstování Páně. Nelze opomenout ani návštěvníky z našeho města i blízkého okolí.

Tato akce proběhla od září do prosince 1998 rovněž v katedrále Sv. Václava v Olomouci, kde bylo vybráno 5650,- Kč a zúčastnily se jí třídy z deseti olomouckých ZŠ a gymnázií.

Všichni návštěvníci přispěli nezanedbatelnou částkou na dobrou věc a patří jim velký dík.

Září 2000, Šternberk, Martin Látal