nabízí pro přátele hudby
poslechový pořad

ŽIVOT S HUDBOU

posluchači vyslechnou skladby z vlastní tvorby nevšední poslechové hudby
pro každodenní pohodu, živě hrané i reprodukované


Program pořadu:

01. Prolog *
02. Symfonie d moll - část 4., 5. a 11. ***
03. Vyznání **
04. Vzpomínka na Mistra Mozarta ***
05. Touha **
06. Barokní motiv ***
07. Barokní tanec ***
08. Hra zvonků **
09. Orchestrální řeka ***
10. Varhanní improvizace ***
11. Ukázky z alba „BEZE SLOV“ ***
* skladba z alba „ŽIVOT S LÁSKOU" ** skladby z alba „TOUHA" *** skladby z CD alba „ŽIVOT S HUDBOU" ve stylu Light Classical Music

Akci lze provozovat v komorním prostředí nejlépe malých koncertních sálů s pianem

Zájemci se mohou domluvit na uvedené kontaktní adrese nebo telefonu