Život s hudbou

 

ŽIVOT S HUDBOU

1. Symfonie d moll (část 1-11) 24:09
2. Symfonie C dur (část 1-6) 6:43
3. Klavírní improvizace č. 1 7:03
4. Vzpomínka na Mistra Mozarta 1:33
5. Intermezzo pro čembalo 0:46
6. Barokní motiv 3:17
7. Znělka č. 1 0:43
8. Barokní tanec 2:57
9. Etuda pro čembalo 3:59
10. Znělka č. 2 0:38
11. Orchestrální řeka 4:31
12. Klavírní improvizace č. 2 6:27
13. Varhanní improvizace 4:52

Celkový čas (min.): 67:40

(vytvořeno: 1997, upraveno: 1998-1999)