Stanislav Vrbík

 

OBSAH:

1. Úvod
2. Životopis
3. Hudební zrání
4. STANISLAV VRBÍK JAKO PEDAGOG
4.1 Pedagogická činnost
4.2 Významné postřehy z Vrbíkovy pedagogické praxe
4.3 Metody pedagogické činnosti
4.3.1 Nácvik intonace
4.3.2 Hra na varhany
4.3.3 Improvizace
5. STANISLAV VRBÍK - SPISOVATEL
5.1 Literární a publicistická činnost
5.2 Přehled literárních prací St. Vrbíka
5.3 Rozbor několika literárních ukázek
6. Z VYBRANÉ KORESPONDENCE
6.1 Živá korespondence mezi St.Vrbíkem a jeho přáteli
6.2 Vzpomínková vyznání
7. PŘEHLED HUDEBNÍCH DĚL
7.1 Skladby světské - komorní
7.2 Hudebně-dramatická díla
7.3 Skladby světské-vokální sborová tvorba
7.4 Skladby duchovní-vokální sborová tvorba
7.5 Skladby duchovní - varhany
7.6 Skladby instruktivní
8. Některé hlasy tisku o díle St.Vrbíka
9. Rozbor několika skladeb
10. PŘEHLED KULTURNÍ ČINNOSTI
10.1 Kulturní spolupráce
10.2 Kulturní funkce
11. ZÁVĚR
12. PRAMENY A ZDROJE INFORMACÍ
12.1 Časopisy
12.2 Encyklopedie
12.3 Materiály z pozůstalosti
13. POZNÁMKOVÝ APARÁT
14. Fotogalerie