NABÍDKA PROHLÍDEK VARHAN


VARHANY RIEGER OPUS 2372 V CHRÁMU ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE VE ŠTERNBERKU


Varhany Šternberk

Prohlídka nástroje s výkladem

Hra skladeb

Ukázka varhanních skladeb

Improvizace

Ukázka varhanní improvizace


Zájemci jsou srdečně zváni k návštěvám v rámci akcí NOC KOSTELŮ, DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

pořádaných ve spolupráci s farností Šternberk,

případně individuálně dle dohody na telefonu +420 723 854 256.VARHANY GEBRÜDER RIEGER V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI


Hrací stůl

Hrací stůl

Prospektové píšťaly varhan

Prospektové píšťaly varhan

Výklad o práci varhanářů

Výklad o práci varhanářů


Zájemci jsou srdečně zváni k návštěvám v rámci exkurzí pro žáky základních a středních škol

pořádaných ve spolupráci s farností Sv. Václava Olomouc

a individuálně dle dohody na telefonu +420 723 854 256.VARHANY GEBRÜDER RIEGER V HUSOVĚ SBORU V OLOMOUCI


Husův sbor Olomouc

Husův sbor Olomouc

Varhany v Husově sboru

Varhany v Husově sboru

Hrací stůl

Hrací stůl


Zájemci jsou srdečně zváni k návštěvám

pořádaných ve spolupráci s farností Československé církve bratrské Olomouc,

dle dohody na telefonu +420 723 854 256.